Mikko Hương Xưa kỳ vọng xuất khẩu tăng trưởng từ các hiệp định mới được ban hành

Hướng đến việc mang sản phẩm truyền thống Việt Nam ra các nước. Hiện nay sản phẩm Mikko-Hương Xưa đã có mặt hơn 30 nước trên thế giới, trong đó tiêu thụ mạnh ở các thị trường Mỹ, Canada, Úc, các nước Châu Âu và Châu Á..

Với các hiệp định vừa được Quốc Hội Việt Nam thông qua Mikko Hương Xưa kỳ vọng thị trường xuất khẩu sẽ khởi sắc trong thời gian tới, để các sản phẩm bột trộn sẵn của Mikko sẽ được phát triển rộng rãi hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003089